Тошкент шаҳар архив иши ҳудудий бошқармасининг вазифалари ва функциялари.

Қуйидагилар ҳудудий бошқарманинг асосий вазифалари ҳисобланади:

 Тошкент шаҳар архив иши ҳудудий бошқармаси Архив иши ва иш юритиш соҳасида Тошкент шаҳри ҳудудида ягона давлат сиёсатини юритиш ва назорат қилиш;

Миллий архив фонди ҳужжатларини (кейинги ўринларда МАФ деб аталади) жамлаш, уларнинг сақланишини, давлат ҳисобига олинишини таъминлаш ва улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш;

-Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатлари шаклланадиган ташкилотларга гувоҳномалар бериш;

-давлат архивларини бошқариш ва уларнинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш;

-архив хизматларини кўрсатишда нодавлат секторни янада ривожлантириш, архив иши соҳасида давлат-хусусий шериклик учун қулай шарт-шароитлар яратиш;

-архившунослик, археография, иш юритиш, электрон ҳужжат айланиши соҳасида илмий-методик ишларни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш, илмий тадқиқотлар натижаларини ва илмий-техника ютуқларини архивлар амалиётига жорий этиш;

-замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда мунтазам равишда архив иши ва иш юритиш соҳасида фаолият кўрсатаётган ходимларнинг малакасини оширишини ташкил этиш;

-архив иши ва иш юритиш соҳасида мамлакатимиз ва хорижий давлатларнинг илғор иш тажрибасини ўрганиш ва давлат архивлари фаолиятига жорий этиш.

Ҳудудий бошқарма ўзига юклатилган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни амалга оширади:

а) архив иши ва иш юритиш соҳасида Тошкент шаҳри ҳудудида ягона давлат сиёсатини юритиш ва назорат қилиш:

-тизимидаги давлат архивлари фаолиятини қўллаб-қувватлайди ҳамда Тошкент шаҳрида архив ишини ривожлантиришга доир дастурларини ишлаб чиқади ва амалга оширади;

-архив ҳужжатларини архивларда, музейларда, кутубхоналарда, илмий муассасалар ва бошқа жойларда жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва фойдаланиш масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларига таклифлар беради;

-сақлаш муддати кўрсатилган намунавий бошқарув ҳужжатларининг рўйхати лойиҳасига таклифлар беради;

-архив ҳужжатларини МАФ таркибига киритади ва унинг таркибидан чиқаради;

-халқаро ташкилотларнинг архив иши ва иш юритиш соҳасидаги конгрессларида, съездларида, конференцияларида “Ўзархив” агентлиги вакили сифатида иштирок этади;

-архив иши ва иш юритиш соҳасидаги халқаро, ҳукуматлараро битимлар ва шартномалар лойиҳаларига таклифлар беради;

-ҳудудда архив иши ва иш юритиш ҳолатини таҳлил қилади, қонунийлик ва тенденцияларини ўрганади ҳамда уларни ривожлантириш йўналишларини белгилайди;

-архив иши ва иш юритиш соҳасидаги қонунчиликка риоя қилиш ва ҳуқуқий муносабатлар масалалари бўйича ҳудудий оммавий ахборот воситалари орқали ахборот-тушунтириш ишларини олиб боради;

-ҳудудда архив иши ва иш юритиш соҳасида назоратни амалга оширади ҳамда аниқланган қонун бузилиши ҳолатларини бартараф этишга ва уларнинг юзага келишига сабаб бўладиган шарт-шароитларнинг олдини олиш бўйича тақдимномаларни тегишли ташкилотларга киритади;

-ҳудудда архив иши ва иш юритиш соҳасида назоратни амалга оширади ҳамда аниқланган қонун бузилиши ҳолатларини бартараф этишга ва уларнинг юзага келишига сабаб бўладиган шарт-шароитларнинг олдини олиш бўйича тегишли баённомалар тузади ва судларга киритади;

-МАФга тегишли алоҳида қимматли ҳужжатларнинг суғурта фонди марказлаштирилган ҳолда сақланишини ташкил этади;

-ҳужжатлар шаклланиши жараёни ва ҳужжатлар айланиши ҳажми мониторингини олиб боради;

-давлат архивларида архив ҳужжатларини махфийликдан чиқариш ишларини ташкил этади;

-ҳудудда архив иши соҳасида аниқланган маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисида баённомалар тузади;

б) Миллий архив фондининг ҳужжатларини жамлаш, уларнинг сақланишини, давлат ҳисобига олинишини таъминлаш ва улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш соҳасида:

-ҳудудда МАФ ҳужжатлари давлат рўйхатига олинишини ташкил қилади ва Давлат каталогига маълумотлар киритади;

-МАФ ҳужжатларини доимий сақлайдиган давлат архивларига рўйхатга олиш гувоҳномаларини беради;

-ҳудуддаги архив ҳужжатлари давлат архивларига топширилиши лозим бўлган ташкилотларнинг рўйхатини тасдиқлайди;

-ҳужжатларни маҳаллий аҳамиятга эга бўлган архив фондлари таркибига киритиш, давлат архивларида тўплаш, шунингдек, ҳужжатларни давлат архивларига бериш ва аксинча улардан олиш масалаларини ҳал қилади;

-ҳудудда давлат мулкида бўлган архив ҳужжатларини ёки уларнинг ўрнини босувчи нусхаларини, шунингдек, МАФнинг давлатга тегишли бўлмаган қисми таркибига киритилган архив ҳужжатларини ёки уларнинг ўрнини босувчи нусхаларини вақтинча олиб чиқишга рухсатномалар беради;

-МАФнинг давлатга тегишли бўлмаган қисми ҳужжатларини, шунингдек, фуқароларда сақланаётган қадимий ҳужжатлар, китоблар, қўлёзмалар ва бошқа материалларни сотиб олиш юзасидан давлатнинг имтиёзли ҳуқуқини амалга оширади, бу борада тизимдаги давлат архивларига кўмаклашади;

-ҳудудий бошқарма ва унинг тизимидаги давлат архивлари фаолияти ҳақида оммавий ахборот воситалари, ижтимоий тармоқлар, расмий веб-сайти, шунингдек, бошқа ахборот ресурслари орқали, шу жумладан матбуот анжуманлари, брифинглар, медиатурлар ташкил этиш йўли билан аҳолига мунтазам, тўлиқ ва тезкор равишда ахборот тақдим этиб боради;

-ахборот макони мониторингини олиб бориш ва таҳлил қилиш, танқидий ва кенг муҳокама қилинаётган ахборот ҳуружларига тезкор муносабат билдириш, оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоғида ҳудудий бошқарма ва архивлар фаолиятига алоқадор ахборотни тарқатиш бўйича ишларни ташкил қилади;

-расмий веб-сайтида ахборотни тезкорлик билан жойлаштириш ва ўз вақтида янгилаб бориш, Интернет тармоғидаги веб-ресурсларини, шу жумладан, ижтимоий ва мобиль тармоқларини ривожлантиради;

-фаолиятига алоқадор матнли, фото-, аудио- ва видеоматериаллардан иборат маълумотлар базасини шакллантиради ва янгилаб боради;

-“Ўзархив” агентлиги Ахборот хизматининг сўровига биноан ахборот ва зарур ҳужжатларни тақдим этади;

в) давлат архивларини бошқариш ва уларнинг самарали фаолият кўрсатишини таъминлаш соҳасида:

-тизимидаги давлат архивлари фаолиятини бошқаришни амалга оширади, уларнинг тузилмасини такомиллаштириш ва тармоқни ривожлантириш ишларини ташкил этади ва олиб боради;

-ҳудудда архив иши ва иш юритишни ривожлантириш бўйича дастурлар, режалар, йўл хариталарини ишлаб чиқади ва амалга оширади, соҳани ривожлантиришнинг асосий йўналишларини, йиғма йиллик ва истиқболли режаларини ишлаб чиқади;

-ҳудуддаги идоравий архивлар тармоғини ривожлантириш ва ишини ташкил этиш бўйича тадбирларда иштирок этади;

-ҳудудий давлат ва хўжалик бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органлари ҳамда бошқа ташкилотларда архив иши ва иш юритишнинг ҳолати устидан давлат назоратини амалга оширади;

-архив иши ва иш юритиш соҳасида қонун ҳужжатларини амалга оширишда ягона ёндашувни таъминлайди;

-идоравий архивларнинг архив хизматлари ишига, ташкилотлар иш юритишида ҳужжатларнинг ташкил этилишига услубий ва амалий ёрдам кўрсатади ҳамда назоратини амалга оширади;

-архив ҳужжатларини жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланиш ишлари ташкил этилиши, ҳужжатлар сақланиши, кўрсатилган архивларга берилиши ва улардан фойдаланиш бўйича белгиланган тартибга риоя этилиши устидан назорат қилади;

-давлат архивлари фаолиятини, уларни жамлаш манбалари билан ишлаш ҳолатини ва архивлар, идоравий архивлар ҳамда ташкилотларда архив ҳужжатларини жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва фойдаланиш ишларини таҳлил қилади ҳамда баҳолайди;

-архив иши ва иш юритиш соҳасида жисмоний ва юридик шахсларнинг сўровларини ўз вақтида кўриб чиқилишини, шунингдек, хориждан келган сўровлар ижросини ташкил этади;

-идоравий сақлов муддати тугаган архив ҳужжатларининг йўқ қилинишидан аввал электрон нусхалари талаб қилиб олиниши ва сақланишини назорат қилади;

г) архив хизматларини кўрсатишда нодавлат секторини янада ривожлантириш, архив иши соҳасида давлат-хусусий шериклик учун қулай шарт-шароитлар яратиш соҳасида:

-ҳудудда нодавлат архивлари тармоғини кенгайтиради, бу борада давлат-хусусий шериклик тизимининг ўзаро манфаатли ҳамкорлигини ривожлантиради, уларнинг фаолияти устидан методик раҳбарликни амалга оширади;

-нодавлат архивлари эгаларига уларнинг ҳужжатларини жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва фойдаланишда кўмаклашади;

-хусусий шерикнинг мол-мулки негизида ташкил қилинган нодавлат архивларни методик таъминлайди;

-нодавлат архивларига давлат архивларининг асосий жамлаш манбаига кирмаган давлат ва хўжалик бошқаруви органлари ҳамда маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари, шунингдек, ташкилий-ҳуқуқий шаклларидан қатъий назар корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар фаолиятида шаклланадиган ҳужжатларга илмий-техник ишлов бериш, ҳужжатларни экспертизадан ўтказиш ва тартибга келтириш ҳуқуқини бериш юзасидан ходимларни аттестациядан ўтказади ва Касбий компетентлик тўғрисида гувоҳнома беради;

д) архившунослик, археография, иш юритиш, электрон ҳужжат айланиши соҳасида илмий-методик ишларни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш, илмий тадқиқотлар натижаларини ва илмий-техника ютуқларини шаҳар архивлари амалиётига жорий этиш соҳасида:

-архившунослик, археография, ҳужжатшунослик бўйича илмий-методик ишларни ташкил этади ва уларни мувофиқлаштиради ҳамда илмий-тадқиқот ва илмий-техника ютуқларини давлат архивлари амалиётига татбиқ этади;

-архив иши ва иш юритиш соҳасида юридик ва жисмоний шахслар ўртасидаги ўзаро муносабатларни уларнинг маҳаллий даражадаги фаолияти учун тенг шарт-шароитлар яратиш йўли билан мувофиқлаштириб боради, фойдаланувчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилади;

-архив ҳужжатларидан фойдаланиш самарадорлиги ҳамда архив ахборотига бўлган давлат ва жамият эҳтиёжларини ўрганиш бўйича ишларни мувофиқлаштиради;

-МАФ ҳамда шахсий таркиб ҳужжатлари таркиби ва мазмунига оид ахборотлар қидирувини таъминлаш учун маълумотлар базаларини, шунингдек, анъанавий тарздаги архив маълумотларини (фондлар бўйича йўлкўрсаткичлар, архив ҳужжатлари тўпламлари) яратишни ташкил қилади;

-архив ишида ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш ва қўллашни амалга оширади;

-давлат архивларида ахборот ресурсларини, шу жумладан, электрон МАФ ва бошқа архив ҳужжатларини жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва фойдаланиш ишларини ташкил этади;

-ҳужжатларнинг, шу жумладан, давлат ахборот ресурсларининг қимматлилигини аниқлаш экспертизасини ҳамда уларни доимий сақлаш учун давлат архивларига, жумладан, электрон архивларга танлаб олишни ташкил қилади;

-давлат архивларида МАФга доир ахборот ресурслари ва электрон ҳужжатларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашни ташкил қилади;

е) замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда мунтазам равишда архив иши ва иш юритиш соҳасида фаолият кўрсатаётган ходимларнинг малакасини оширишни ташкил этиш соҳасида:

-архивлар, идоравий архивлар ва ташкилотлар ходимларининг архив иши ва иш юритиш бўйича малакасини оширишни ташкил этади;

-архив иши ва иш юритиш соҳасида мутахассисларни сифатли тайёрлаш борасида олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларига кўмаклашади.

ж) архив иши ва иш юритиш соҳасида мамлакатимиз ва хорижий давлатларнинг илғор иш тажрибасини ўрганиш ва давлат архивлари фаолиятига жорий этиш соҳасида:

-архив иши ва иш юритиш соҳасида хорижий давлатлар тажрибасини ўрганиш ва улардан фойдаланилишини ташкил қилади;

-Ўзбекистон Республикасининг тегишли халқаро шартномаларидан келиб чиқадиган мажбуриятларнинг бажарилишини ўз ваколати доирасида таъминлайди;

-миллий ва хорижий мутахассисларни жалб этган ҳолда хорижий давлатларда сақланаётган, Тошкент шаҳри тарихи ва маданиятига оид архив ҳужжатларини аниқлашни, уларнинг маълумотлар базасини яратиш ва уни мунтазам янгилаб боришни, шунингдек, мазкур ҳужжатларнинг кўчирма нусхаларини, фото ва видео тасвирларини олиб келиш ишларида кўмаклашади;

-фаолият йўналиши бўйича турли анжуманлар, конференция ва кўргазмалар ташкил этади;

-хорижий давлатларда сақланаётган Тошкент шаҳри тарихига оид архив ҳужжатларини аниқлаш, уларни ёки уларнинг нусхаларини сотиб олишни ташкил этади;

-ҳудуддаги ҳамда хориждаги мамлакатимиз тарихи ва маданиятига оид архив ҳужжатларини оммавий ахборот воситаларида, жумладан, Интернет  жаҳон ахборот тармоғида кенг ёритишни, улар ҳақидаги библиографик маълумотлар, каталоглар, китоб-альбомлар ва бошқа матбаа маҳсулотларини нашр этиб боришни ташкил этади.

Ҳудудий бошқарма қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа функцияларни ҳам амалга ошириши мумкин.

Тошкент шаҳар марказий давлат архивининг асосий вазифалари ва функциялари.

Қуйидагилар давлат архивининг асосий вазифалари ҳисобланади:

-Тошкент шаҳри ҳудудида архив иши ва иш юритиш соҳасида ягона давлат сиёсатини амалга ошириш;

-Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатларини шакллантириш, уларнинг сақланишини, давлат ҳисоби юритилишини таъминлаш ва улардан фойдаланиш;

-архившунослик ва археография, иш юритиш, электрон ҳужжат айланиши соҳасида илмий ва методик ишларни, илмий тадқиқотлар натижаларини ҳамда илмий-техника ютуқларини архив иши ва иш юритиш соҳасига қўллаш;

-Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фондига тегишли бўлган ахборот ресурсларини сақлашни таъминлайдиган электрон архивларни ташкил этиш ва фаолият кўрсатишини ташкиллаштириш;

-архив иши ва иш юритиш соҳасидаги мамлакатимиз ва хорижий давлатлар илғор иш тажрибаларини ўрганиш ҳамда оммалаштириш.

Давлат архиви ўзига юкланган вазифаларга мувофиқ қуйидаги функцияларни бажаради:

Архив ҳужжатларини жамлаш бўйича:

-давлат архивини ҳужжатлар билан жамлаш мақсадида ташкилотлар ва уларнинг идоравий архивлари билан ҳамкорликда иш олиб бориш;

-архивни ҳужжатлар билан жамлаш манбаларининг асосий, қўшимча ва эҳтимолий рўйхатларини шакллантириш;

-идоравий архивларда сақланаётган ҳужжатлар таркиби, ҳисоби, миқдори ва ҳолатини ҳамда идоравий архивлар иш фаолиятини мониторинг қилиб бориш;

-ҳар йилнинг бошида архив ҳужжатларини давлат архивига топшириши лозим бўлган ташкилотларнинг рўйхатини тузиш ҳамда ҳужжат топшириш режасини ишлаб чиқиш;

-ташкилотлардан архив ҳужжатларини тартибга келтирилган ҳолда электрон нусхалари билан бирга доимий сақлаш учун давлат сақловига қабул қилиш;

-ташкилотларга  ҳужжатларини давлат   архивига  топшириш учун тайёрлашга шартнома асосида кўмаклашиш, ҳужжатларни тартибга келтириш;

-идоравий архивларга архив иши ва иш юритиш бўйича амалий-услубий ёрдам кўрсатиш. Уларни тегишли меъёрий ҳужжатлар билан таъминлаш.

Архив ҳужжатлари сақловини таъминлаш ва ҳисобини юритиш бўйича:

-архив сақловидаги ҳужжатларни белгиланган тартиб асосида хавфсиз сақловини ташкил қилиш;

-ҳужжатлар сақловини таъминлаш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, ҳужжатхоналарни замонавий талаблар асосида ҳарорат-намлик, ёруғлик, санитария-гигиена, қўриқлаш ва ёнғинга қарши ускуналар билан жиҳозлаш;

-архив сақловидаги ҳужжатларнинг ҳисобини олиб бориш, уларнинг сақланиш ҳолатини мониторинг қилиш, белгиланган муддатлар ва зарур ҳолларда ҳужжатларнинг мавжудлиги ҳамда ҳолатини текшириш;

-доимий сақловдаги ҳужжатларнинг суғурта фонди ва электрон фойдаланиш нусхаларини яратиш;

-архив фондлари рўйхати, алоҳида қимматли ҳужжатлар рўйхати, йиғмажилдлар ва ҳужжатлар рўйхатлари, ҳужжатларнинг суғурта фонди рўйхати ҳамда бошқа ҳисоб ҳужжатларини шакллантириш ва юритиш;

-сақловдаги ҳужжатларни фондлаштириш ва қайта фондлаштириш, ҳужжатларга илмий- маълумотнома аппаратини яратиш;

 Архив ҳужжатларидан фойдаланишни ташкил қилиш бўйича:

-архив сақловидаги ҳужжатлардан мақсадли ва оқилона фойдаланиш ишларини ташкил қилиш;

-давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, идоралар, ташкилотлар, корхоналар ва муассасалар ҳамда фуқароларни уларнинг сўровларига асосан мавзули ва ижтимоий--ҳуқуқий тоифадаги маълумот билан таъминлаш;

-давлат архиви ижобий имижини шакллантириш ва илгари суриш, ижтимоий сўровлар ўтказиш ва бошқа шаклларда жамоатчилик фикрини ўрганиш;

-давлат архиви фаолиятига алоқадор матнли, фото-, аудио- ва видеоматериаллардан иборат маълумотлар базасини шакллантириш ва янгилаб бориш;

-ахборот макони мониторингини олиб бориш ва таҳлил қилиш, танқидий ва кенг муҳокама қилинаётган ахборот ҳуружлари юзасидан Агентлик Ахборот хизмати ҳамда ҳудудий бошқармага хабар бериш, оммавий ахборот воситалари ва Интернет тармоғида Агентлик фаолиятига алоқадор ахборотни тарқатиш бўйича ишларни ташкил қилиш;

-оммавий ахборот воситалари ҳамда интернет тармоқларида архив ҳужжатлари асосида мақолалар чоп этиш, телекўрсатувлар ва радиоэшиттиришлар ташкил қилиш;

-жамоат жойларида, ташкилотлар, таълим муассасаларида архив материаллари асосида кўргазмалар ташкил қилиш, давра суҳбатлари ва бошқа тадбирларни ташкил этиш;

-архив ўқувхонасида фойдаланувчи ва тадқиқотчиларни архив сақловидаги фондларнинг таркиби ҳамда мазмуни билан таништириш;

-уларга буюртма асосида зарур архив материалларини тақдим қилиш;

-архив ҳужжатларини, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди ҳужжатларининг таркиби ва мазмуни тўғрисидаги маълумотнома - ахборот адабиётларини нашр этиш, ретроспектив ахборотларга бўлган  ижтимоий эҳтиёжларни ва ҳужжатлардан фойдаланиш самарадорлигини ўрганиш;

-жисмоний ва юридик шахсларга хизматлар номенклатураси асосида, қонунчиликда белгиланган тартибда архив иши ва иш юритиш соҳасига оид хизматлар кўрсатиш;

-архив ишини ривожлантириш бўйича ҳудудий бошқармага чораклик ва йиллик ҳисоботларни тақдим қилиб бориш;

-ҳудудий бошқармага Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фонди Давлат каталоги учун маълумот тақдим этиш;

-архив таъминотига оид талаб ва таклифларни Давлат бюджети лойиҳаси учун ҳудудий бошқармага ўрнатилган тартибда киритиш;

-идоравий архивлар, корхоналари, муассасалари ва ташкилотларининг архив иши ва  иш юритиш хизматлари ходимларини қайта тайёрлаш ҳамда уларни малакасини ошириш юзасидан семинар-тренингларни ташкил этиш;

-Ўзбекистон Республикаси Миллий архив фондининг ахборот ресурслари ва электрон ҳужжатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;

-жисмоний ва юридик шахсларнинг сўровлари, таклифлари, аризалари ва шикоятларини ўз вақтида кўриб чиқиш.

Давлат архиви қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа функцияларни ҳам бажаради.

Тошкент шаҳар шахсий таркиб ҳужжатлари давлат архивининг асосий вазифалари ва функциялари.

Қуйидагилар Архивнинг асосий вазифалари ҳисобланади:

-Миллий архив фондининг давлатга тегишли қисмининг шахсий таркиб ва вақтинча сақловдаги архив ҳужжатларини (Бошқарма ва ҳудудий давлат архиви билан келишган ҳолда), Миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган қисмининг, шунингдек тугатилган нодавлат ташкилотлари архив ҳужжатлари ва бошқа ҳужжатларни жамлаш, уларнинг сақланиши, ҳисобга олинишини таъминлаш ҳамда улардан кенг фойдаланиш;

-давлат архивларига ташкилотларда иш юритишни йўлга қўйиш ва ҳолатини яхшилаш, ҳамда ҳужжатларни ўз вақтида давлат сақловига қабул қилиш бўйича амалий ҳамкорлик кўрсатиш;

-архивда сақланаётган архив ҳужжатлари ҳолатини ва сақланишини яхшилаш бўйича чоралар ва замонавий механизмларини ишлаб чиқиш, ахборот коммуникация технологияларини кенг жорий қилиш;

-архив иши соҳасида давлат-ҳусусий шериклик асосида архив хизматларини кўрсатишни янада ривожлантириш;

-Миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган қисми архборот ресурсларини сақлашни таъминлайдиган электрон архивларни ташкил этишни ва фаолият кўрсатишини ташкиллаштириш;

-архив иши ва иш юритиш соҳасидаги мамлакатимиз ва чет эл илғор иш тажрибасини ўрганиш, таклиф киритиш ва оммалаштириш.

 Архив ўзининг зиммасига юклатилган вазифалардан келиб чиқиб қўйидаги функцияларни амалга оширади:

-Бошқармаси билан келишилган ҳолда архивнинг жамлаш манбалари  рўйхатини юритади;

-Жамлаш манбаи ташкилотларининг архив хужжатлари шаклланиши ва сақланиши ҳолати устидан назорат юритади;  

-Миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган қисмига киритилган ҳужжатларни жамлаш, ҳисобга олиш, сақлаш ва улардан фойдаланиши бўйича белгиланган тартибга риоя этади;

-Миллий архив фондининг давлатга тегишли бўлмаган қисмига киритилган архив ҳужжатларини илмий-техник ишлов берилган доимий сақловга оид йиғмажилдлар рўйхатларини тасдиқлаш учун, шахсий таркиб бўйича йиғмажилдлар рўйхатларини келишиш учун Бошқарма ҳузуридаги Эксперт текширув комиссиясига (ЭТК) тақдим этади;

-Миллий архив фондининг давлатга тегишли қисми бошқарув ҳужжатлари, алоҳида қимматли ва ноёб ҳужжатларини сақлаш учун ўрнатилган тартибда тегишли давлат архивларига топширади;

-жамлаш манбаига киритилган ташкилотларнинг йиғмажилдлар номенклатураларини ўрнатилган тартибда келишиб беришда амалий ёрдам кўрсатади;

-Бошқарма ва тегишли давлат архиви билан келишган ҳолда давлат архивларининг жамлаш манбалари бўлган ташкилотларнинг ҳам ҳужжатларини шартнома асосида тартибга келтириш ишларини олиб бориши мумкин;

-архивда сақланаётган ҳужжатларни мавжудлиги ва жисмоний ҳолатини мунтазам равишда текшириш ишларини ҳар 5 йил муддатда олиб боради;

-ҳар чоракда (чоракнинг охирги ойининг 25 кунига) Бошқармага архив фондлари таркиби ва улардаги ўзгаришлар ҳақида маълумотлар, фондлар варақчаларини ҳисобга олишни белгиланган шаклида юборади;

-архивда сақланаётган ҳужжатларга илмий-маълумотнома аппаратини тузади ва уни тўлдиради;

-ҳужжатларни белгиланган тартибда вақтинча фойдаланиш учун беради;

-жисмоний ва юридик шахсларга архив томонидан пулли асосда  кўрсатиладиган хизматлар номенклатурасига кўра шатрнома асосида хизматлар ҳамда қонунчиликда белгиланган тартибда архив иши ва иш юритиш соҳасига оид бошқа хизматлар кўрсатади;

-жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини шунингдек мавзули ва ижтимоий-ҳуқуқий мазмундаги архив сўровларини ўрнатилган тартибда ижросини сифатли, ўз вақтида таъминлайди ва архив ҳужжатлари асосида нусхалар, кўчирмалар, архив маълумотномалари беради;

-архив хужжатларини жамлаш, сақлаш ва фойдаланиш учун шарт-шароитлар яратади;

-давлат архивлари билан ҳамкорликда иш юритиш ва архив иши соҳасига доир семинарлар ўтказишда, архивчи ходимларини малакасини ошириш бўйича тадбирларни ташкил этиш ва ўтказишда иштирок этади;

Қонун ҳужжатларида назарда тутилган бошқа функцияларни ҳам бажаради.